NCR ท่อส่งน้ำ (Water Delivery Hose (WD 150)) รุ่น BD-52001 ขนาด 1.1/4 นิ้ว

สั่งพิมพ์อีเมล
รายละเอียด
WATER DELIVERY HOSE (WD 150)  ท่อส่งน้ำ
การใช้งาน : สำหรับส่งน้ำในชลประทาน งานก่อสร้าง เกษตรกรรม โรงงานทั่วไป
ยางชั้นใน : ยางสังเคราะห์
ชั้นเสริมแรง : ผ้าใบสังเดคราะห์มีความยิดหยุ่นสูง
ยางชั้นนอก : ยางสังเคราะห์ทนการเสียดสี และสภาพอากาศได้ดี
เครื่องหมาย : WD150--WATER DELIVERY HOSE--WP 150 PSI
Product
Code
Nominal ID ID OD WP BP L ราคา
Inch mm mm mm bar PSI bar PSI m
BD-52001 1.1/4 32 32.0 41.0 10 150 30 450 40 x
BD-52002 1.1/2 38 38.0 47.0 10 150 30 450 40 x
BD-52003 2 51 50.8 60.0 10 150 30 450 40 x
BD-52004 2.1/2 63 63.5 74.0 10 150 30 450 40 x
BD-52005 3 76 76.2 88.0 10 150 30 450 40 x
BD-52006 4 102 101.6 115.0 10 150 30 450 40 x

 


บทวิจารณ์

ยังไม่มีบทวิจารณ์สินค้าสำหัรบสินค้าชิ้นนี้.
Blue joomla theme by Template Joomla