Powerry ปั๊มน้ำหอยโข่ง รุ่น PP-20 (หมุนซ้าย-หมุนขวา) ขนาดท่อ 2 นิ้ว

สั่งพิมพ์อีเมล
รายละเอียด

Powerry
"POWERRY" ปั๊มน้ำ ชนิดดูดน้ำด้วยตัวเอง

รุ่น
ขนาดท่อ
ราคา (เฉพาะหัวปั๊ม)
PP-20 (หมุนซ้าย / หมุนขวา)
2"
x

PP-30 (หมุนซ้าย / หมุนขวา)

3"
x
PP-40 (หมุนซ้าย / หมุนขวา)
4"
x
PP-50 (หมุนซ้าย / หมุนขวา)
5"
x
PP-60 (หมุนซ้าย / หมุนขวา)
6"
x

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการและราคาสินค้าโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รูปแบบและแพ็คเกจของสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของโรงงานผลิต รวมทั้งขออภัยในข้อผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์ กรุณาตรวจเช็คก่อนสั่งซื้อสินค้า

บทวิจารณ์

ยังไม่มีบทวิจารณ์สินค้าสำหัรบสินค้าชิ้นนี้.
Blue joomla theme by Template Joomla