กลับไปที่: ปั๊มน้ำอัตโนมัติ

Mitsubishi ปั๊มน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่ รุ่น CMCH-755S

สั่งพิมพ์อีเมล
มอเตอร์ 750 วัตต์ 1" x 1" 220V
รายละเอียด   
    

"Mitsubishi" ปั๊มน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่ชนิดหลายใบพัด
(Constant Pressure Multi-Stage Centrifugal Pump)

รุ่น มอเตอร์
(วัตต์)
ท่อ แหล่งจ่ายไฟฟ้า ปริมาณน้ำ
(ลิตร/นาที)
ส่งสูง
(เมตร)
ค่าแรงดัน
(kgf/cm2)
แรงดันในถัง
(kgf/cm2)
ราคา
แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า
CMCH-505S 500 1" x 1" 220V 3.6A 80 38.5 1.5 - 2.0 2.3 x
CMCH-655S 650 1" x 1" 220V 4.0A 80 45 1.5 - 2.0 2.9 x
CMCH-755S 750 1" x 1" 220V 5.7A 100 52 1.5 - 2.0 3.1 x
CMCH-905S 900 1" x 1" 220V 6.8A 100 67.9 1.5 - 2.0 3.5 x

 

บทวิจารณ์

ยังไม่มีบทวิจารณ์สินค้าสำหัรบสินค้าชิ้นนี้.