กลับไปที่: ข้อต่อลม (Fittings)

ข้อต่อลมตรง (มีเกลียวล็อค) ขนาด 8 x 8 มม.

สั่งพิมพ์อีเมล
รหัสสินค้า GPM-08
รายละเอียด
 
GPM
04 x
06 x
08 x
10 x
12 x

บทวิจารณ์

ยังไม่มีบทวิจารณ์สินค้าสำหัรบสินค้าชิ้นนี้.