กลับไปที่: ข้อต่อลม (Fittings)

ข้อต่อลม 5 ทาง ลด ขนาด 10 x 8 มม. x 3/8"

สั่งพิมพ์อีเมล
รหัสสินค้า GPKD-10-08-03
รายละเอียด
 
GPKG
06-04-01 x
08-06-02 x
10-08-03 x

บทวิจารณ์

ยังไม่มีบทวิจารณ์สินค้าสำหัรบสินค้าชิ้นนี้.