กลับไปที่: ข้อต่อลม (Fittings)

ข้อต่อลมตรง ขนาด 10 x 1/4"

สั่งพิมพ์อีเมล
รหัสสินค้า GPC-10-02
รายละเอียด
GPC


4 x M5  x
4 x 1/8" x
4 x 1/4" x
6 x M5 x
6 x 1/8" x
6 x 1/4" x
6 x 3/8" x
6 x 1/2" x
8 x 1/8" x
8 x 1/4" x
8 x 3/8" x
8 x 1/2" x
10 x 1/8"  x
10 x 1/4" x
10 x 3/8"  x
10 x 1/2" x
12 x 1/4" x
12 x 3/8" x
12 x 1/2" x

บทวิจารณ์

ยังไม่มีบทวิจารณ์สินค้าสำหัรบสินค้าชิ้นนี้.