สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้า

ข้อต่อลมตรง (มีเกลียวล็อค) ขนาด 8 x 8 มม.

รหัสสินค้า GPM-08
fit_gpm


จำนวนตัวอักษรที่ใช้ไป: