สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้า

McPower มาตรวัดน้ำมัน DE-40

ขนาด 1.1/2" (หน้าแปลน PN10)
mcpower_lc11


จำนวนตัวอักษรที่ใช้ไป: