แนะนำเพื่อน

Zenit ปั๊มน้ำ รุ่น DR 400/4/100T

4 HP 4" 380V
zenit_drp

จำนวนตัวอักษรที่ใช้ไป: