สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้า

Zenit ปั๊มน้ำ รุ่น DR 400/4/100T

4 HP 4" 380V
zenit_drp


จำนวนตัวอักษรที่ใช้ไป: