แนะนำเพื่อน

Zenit ปั๊มน้ำ รุ่น DR Steel 37/5-M

0.5 HP 1.1/4" 220V
zenit_dr_steel

จำนวนตัวอักษรที่ใช้ไป: