แนะนำเพื่อน

Zenit ปั๊มน้ำ รุ่น DGE 200/2-M

2 HP 2" 220V (มีลูกลอย)
zenit_dge

จำนวนตัวอักษรที่ใช้ไป: