แนะนำเพื่อน

Zenit ปั๊มน้ำ รุ่น DG Steel 75/5-M

1 HP 1.1/2" 220V
zenit_dg_steel

จำนวนตัวอักษรที่ใช้ไป: