แนะนำเพื่อน

Zenit ปั๊มน้ำ รุ่น DG Blue 75/2-M

0.75 HP 1.1/2" 220V
zenit_dg_blue6

จำนวนตัวอักษรที่ใช้ไป: