สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้า

Zenit ปั๊มน้ำ รุ่น DR Blue 100/2-T

1 HP 1.1/4" 380V
zenit_dr_blue


จำนวนตัวอักษรที่ใช้ไป: