SixTeam ปั๊มน้ำหอยโข่ง รุ่น STA-1503E

สั่งพิมพ์อีเมล
1.5 HP 1.1/4"x1" x 1" 220V (หัวเจ็ท P30)
รายละเอียด
"Six Team" ปั๊มน้ำหอยโข่ง จากประเทศอิตาลี
"Six Team" ปั๊มน้ำแบบดูดลึก (Deep Suction Self priming jet pumps)
สำหรับบ่อขนาดไม่น้อยกว่า 4" ระดับผิวน้ำต่ำกว่าศูนย์กลางใบพัดมากกว่า 8 เมตร เหมาะสำหรับใช้ในบ้านเรือน หรือ ฟาร์มขนาดเล็ก
รุ่น แรงม้า
(HP)
หัวเจ็ท   ขนาดท่อ ใบพัด  ลบม/ชม. 0 0.18 0.36 0.6 0.9 1.2 1.5 1.8 2.1 3 ราคา
220V ลิตร/นาที 0 3 6 10 15 20 25 30 35 50 380V
STA-1002E 1 P20 1.1/4"x1" x 1" B ส่งสูง
(เมตร)
41 38 35 31 27 25 21  19     x
 38 34 30 21 18          
STA-1003E 1 P30 1.1/4"x1" x 1" B 31 26 20 15 11           x
14 9                
13 5                
STA-1503E 1.5 P30 1.1/4"x1" x 1" B           50 41 20     x
        49 41        
      50 44 21        
STA-2003E 2 P30 1.1/4"x1" x 1" B                 29 21 x
          47 31      
        50 40        

บทวิจารณ์

ยังไม่มีบทวิจารณ์สินค้าสำหัรบสินค้าชิ้นนี้.
Blue joomla theme by Template Joomla