แนะนำเพื่อน

Saer ปั๊มน้ำหอยโข่ง รุ่น IRX40-200B

7.5 HP 2 1/2" x 1 1/2" 380V
saer_irx

จำนวนตัวอักษรที่ใช้ไป: