Arca กรรไกรตัดเหล็กแผ่น รุ่นปากหนา เฉียงพิเศษ ( Offset Tin Snip ) No.06110-35201 กรรไกรตัดเหล็กแผ่นเฉียงขวา ความยาวในการตัด 35 ขนาด 10 นิ้ว

สั่งพิมพ์อีเมล
รายละเอียด

Arca กรรไกรตัดเหล็กแผ่น รุ่นปากหนา เฉียงพิเศษ ( Offset Tin Snip )


 

  • ตัดเฉียงซ้าย 10"
Model Description Size
(inch)
ความยาว
ในการตัด
การตัด น้ำหนัก
(g)
Copper 
06110-35101 กรรไกรตัดเหล็กแผ่น เฉียงซ้าย 10 35 1.50 400

 

  • ตัดเฉียงขวา 10"
Model Description Size
(inch)
ความยาว
ในการตัด
การตัด น้ำหนัก
(g)
Copper 
06110-35201 กรรไกรตัดเหล็กแผ่น เฉียงขวา 10 35 1.50 400บทวิจารณ์

ยังไม่มีบทวิจารณ์สินค้าสำหัรบสินค้าชิ้นนี้.
Blue joomla theme by Template Joomla