Stanley #69-257 ประแจหกเหลี่ยม หัวบอล ขนาด 1/16 - 3/8 นิ้ว (12 ตัวชุด)

สั่งพิมพ์อีเมล
รายละเอียด


"Stanley" ประแจหกเหลี่ยม / กุญแจหกเหลี่ยม


"Stanley" ชุดประแจหกเหลี่ยม Hex Key Sets

Model No.of Pieces Type Size Weight
( g )
Price

ประแจหกเหลี่ยม หัวตัด

69-213 10 หกเหลี่ยมก้านยาว เข้าห่วง 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6, 8, 10 มม. 282  
69-261 7 หกเหลี่ยม ชนิดพับได้ 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 มม. 120  
69-262 7 หกเหลี่ยม ชนิดพับได้ 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 มม. 270  
69-251 8 หกเหลี่ยม 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6 มม. 120  
69-253 10 หกเหลี่ยม 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6, 8, 10 มม. 305  
69-230 10 หกเหลี่ยมก้านยาว เข้าห่วง 1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8" 260  
69-252 8 หกเหลี่ยม 1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4" 115  
69-254 10 หกเหลี่ยม 1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8" 280  

ประแจหกเหลี่ยม หัวบอล

69-119 9 หกเหลี่ยมหัวบอล ก้านยาวพิเศษ 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 มม. 395  
69-256 9 หกเหลี่ยมหัวบอล ก้านยาวพิเศษ 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 มม. 395  
69-257 12 หกเหลี่ยมหัวบอล ก้านยาวพิเศษ 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8" 430  

ประแจหกเหลี่ยม หัวท๊อกซ์

69-263 8 หัวจีบ (ท๊อกซ์) ชนิดพับได้ T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 115  


บทวิจารณ์

ยังไม่มีบทวิจารณ์สินค้าสำหัรบสินค้าชิ้นนี้.
Blue joomla theme by Template Joomla