Stanley #55-102 ชะแลง ปลายงอ FlatMax ด้ามจัดทรงสามเหลี่ยมมน ความยาว 24 นิ้ว ปากกว้าง 1.5 นิ้ว

สั่งพิมพ์อีเมล
รายละเอียด


"Stanley" ชแลง

" Stanley " ชะแลง ( Pry Bars )

ชะแลงเล็บเหยี่ยว
(55-114,55-115,55-117)
ผลิตจากเหล็ก Hight Carboon Steel ปลายด้ามแหลม เอาไว้ใช้สำหรับการเจาะและงัด ส่วนปลายอีกด้านเซาะร่องไว้สำหรับงัดตะปู
สำหรับรุ่น 55-117 ปลายอีกข้างแบนเรียบ เหมาะสำหรับการแซะ งัดคิ้วและบัวออกจากผนังหรือชิ้นงาน
ชะแลงหกเหลี่ยม
(55-118,55-150)
ผลิตจากเหล็ก Hight Carboon Steel รูปทรงหกเหลี่ยม ช่วยให้จับได้แน่น ไม่ลื่นหลุดขณะใช้งาน แข็งแรงทนทาน
สำหรับรุ่น 55-118 ปลายด้านงอมีไว้สำหรับเกี่ยวและงัด เซาะร่องไว้สำหรับงัดตะปู
สำหรับรุ่น 55/150 เป็นชะแลง ด้ามตรงปลายอีกด้านแบน ใช้สำหรับแซะและงัด ส่วนปลาย อีกด้ามแหลม ใช้สำหรับเจาะและทำลาย เป็นเครื่องมือพื้นฐาน สำหรับงานรื้อถอน
ชะแลงปลายงอ
(55-102,55-104,55-526)
ผลิตจากเหล็ก Hight Carbon Steel สำหรับรุ่น 55-102 และ 55-104 ด้ามจับเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมมน เพิ่มความแข็งแรง ทนโมเมนต์ดัดได้ 975 ฟุต-ปอนด์ เคลือบสีแหลืองทั้งชิ้น ปลายทั้ง 2 ด้าน เซาะร่องสำหรับงัดตะปู สำหรับรุ่น 55-526 รูปทรงแบน
เหมาะสำหรับการสอด แซะและงัด ปลายทั้ง 2 ด้านเซาะร่องสำหรับงัดตะปู
Model
Description
Overall Length
Blade Width
Weight
Price
in
mm
in
mm
kg
55-114
ชะแลง เล็บเหยี่ยวปลายแหลม สำหรับงัดตะปู
10
254
-
-
0.31
x
55-115
ชะแลง เล็บเหยี่ยวปลายแหลม สำหรับงัดตะปู
12
305
-
-
0.43
x
55-117
ชะแลง เล็บเหยี่ยวปลายแบน สำหรับแซะและงัดคิ้วบัว
10
254
1.75
44
0.3
x
55-118
ชะแลง หกเหลี่ยมปลายงอ สำหรับเกี่ยวและงัด
18
455
-
-
1
x
55-150
ชะแลง หกเหลี่ยมด้ามตรง สำหรับงานรื้อถอน
59
1500
2
50
6
x
55-102
ชะแลง ปลายงอ FlatMax ด้ามจัดทรงสามเหลี่ยมมน
24
610
1.5
38
2.5
x
55-104
ชะแลง ปลายงอ FlatMax ด้ามจัดทรงสามเหลี่ยมมน
36
914
1.5
38
3.5
x
55-526
ชะแลง ปลายงอทรงแบน สำหรับสอดแซะและงัด
21
533
1.75
44
1
xบทวิจารณ์

ยังไม่มีบทวิจารณ์สินค้าสำหัรบสินค้าชิ้นนี้.
Blue joomla theme by Template Joomla