3m เทปผ้าใยแก้ว T351

PDFEmail
Rating: Not Rated Yet
Manufacturer: 3M
Description
3M เทปผ้าใยแก้ว T351

ใช้สำหรับงานซีนความร้อน หรือติดบนผิวลูกกลิ้ง

คุณสมบัติ/วิธีการใช้
  • ใช้สำหรับงานซีล ความร้อนสูง หรือบนผิวลูกกลิ้ง
  • ทนแรงดึง และอุณหภูมิสูง
ขนาด ความหนา ประเภท
กาว
ค่าแรง
ยึดติด
ค่าทน
อุณหภูมิ
จำนวน/
ต่อกล่อง
19mm x 10M 0.11 mm กาวซิลิโคน 30 Oz/in ไม่เกิน 204°C 20 ม้วน
25mm x 10M 20 ม้วน

 

 


Reviews

There are yet no reviews for this product.
Blue joomla theme by Template Joomla