Winton เหล็กรัดสแตนเลส เบอร์ 1X ขนาด 1.1/8-1.3/4 หุน 28-24 มิล

สั่งพิมพ์อีเมล
รายละเอียด

"WINTON" เหล็กรัดสแตนเลส

"Winton" เหล็กรัดสแตนเลส

เบอร์ ขนาด บรรจุ
กล่องละ
ราคา
หุน มิล
0000 3/8" 9.5 200 x
000 3/8" - 1/2" 9-13 200 x
M00 1/2" - 5/8" 13-16 200 x
00 1/2" - 3/4" 13-19 200 x
0 5/8" - 7/8" 16-22 200 x
0X 3/4" - 1" 19-25 100 x
1A 7/8" - 1.1/4" 22-31 100 x
1 1" - 1.1/2" 25-38 100 x
1X 1.1/8" - 1.3/4" 28-44 100 x
2A 1.1/4" - 2" 31-50 100 x
2 1.1/2" - 2.1/4" 38-56 100 x
2X 1.3/4" - 2.1/2 44-64 100 x
3 2" - 2.3/4" 50-69 100 x
3X 2.1/8" - 3" 38-75 50 x
4 2.1/4" - 3.1/2" 56-90 50 x
4X 3.1/4" - 4" 83-100 50 x
6 4.1/8" - 5" 104-135 50 x
7 5.3/4" - 6.1/4" 146-159 50 x


บทวิจารณ์

ยังไม่มีบทวิจารณ์สินค้าสำหัรบสินค้าชิ้นนี้.
Blue joomla theme by Template Joomla