IREX คีมล็อคจับท่อขนาด 7 นิ้ว รุ่น RX-201M คีมล็อคจับท่อขนาดตั้งแต่ 5/16" หรือตั้งแต่ 8 mm.

สั่งพิมพ์อีเมล
รายละเอียด
 

I-Rex คีมล็อคจับท่อขนาด 7 นิ้ว

 
Model คุณสมบัติ
RX-201M คีมล็อคจับท่อขนาดตั้งแต่ 5/16" หรือตั้งแต่ 8 mm


บทวิจารณ์

ยังไม่มีบทวิจารณ์สินค้าสำหัรบสินค้าชิ้นนี้.
Blue joomla theme by Template Joomla