แนะนำเพื่อน

CODIC สวิทช์ใบพาย ขนาดเกลียว 1 นิ้ว รุ่น HFS-25 ( Water Flow Switch )

เกลียว 1"
flow-switch_hfs

จำนวนตัวอักษรที่ใช้ไป: