พิมพ์


รายละเอียดเกี่ยวกับระดับการป้องกันของมอเตอร์ไฟฟ้า (Index of Protection)

รหัสตัวหน้า รหัสตัวหลัง
0 ไม่มีการป้องกัน 0 ไม่มีการป้องกัน
1 สามารถป้องกันของแข็งที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางมากกว่า 50 มม.
ที่มากระทบไม่ให้ลอดเข้าไปข้างในได้
1 สามารถป้องกันน้ำที่ตกลงมในแนวดิ่งได้
2 สามารถป้องกันของแข็งที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางมากกว่า 12 มม.
ที่มากระทบไม่ให้ลอดเข้าไปข้างในได้
2 สามารถป้องกันน้ำที่ตกลงมาในแนวดิ่ง และในแนวที่ทำมุม
ไม่เกิน 15 องศากับแนบดิ่งได้
3 สามารถป้องกันของแข็งที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางมากกว่า 2.5 มม.
ที่มากระทบไม่ให้ลอดเข้าไปข้างในได้
3 สามารถป้องกันน้ำที่ตกลงมาในแนวดิ่ง และในแนวที่ทำมุม
ไม่เกิน 60 องศากับแนบดิ่งได้
4 สามารถป้องกันของแข็งที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางมากกว่า 1 มม.
ที่มากระทบไม่ให้ลอดเข้าไปข้างในได้
4 สามารถป้องกันน้ำที่สาดมาจากทุกทิศทางได้
5 สามารถกันฝุ่นได้ 5 สามารถป้องกันน้ำที่ถูกฉีดมาตกกระทบในทุกทิศทางได้
6 สามารถกันฝุ่นได้อย่างสมบูรณ์ 6 สามารถป้องกันน้ำฉีดอย่างแรงเข้าทุกทิศทางได้
    7 สามารถป้องกันน้ำท่วมชั่วคราวได้
    8 สามารถใช้งานอยู่ใต้น้ำได้
Blue joomla theme by Template Joomla