พิมพ์


ประมาณการอัตรากระแสไฟของมอเตอร์ และปั๊มน้ำ

กำลังมอเตอร์ Single Phase
220V/50Hz
Three Phase
380V/50Hz
HP (แรงม้า) KW
1/2 0.37 >2.7<4.3 amp >1.1<1.6 amp
3/4 0.55 >4.1<5.9 amp >1.6<2.2 amp
1 0.75 >5.4<8.5 amp >2<3.1 amp
1.5 1.1 >7.1<11.0 amp >2.8<4.0 amp
2 1.5 >9.4<14.2 amp >3.7<4.5 amp
3 2.2 >13.8<21.2 amp >4.8<6.5 amp
4 3 >18.2<27.6 amp >6.2<8.0 amp
5 3.7 >21.2<34.5 amp >8.0<11.0 amp
หมายเหตุ
*ในกรณีัที่ไม่มีโหลด หรือมอเตอร์หมุนตัวเปล่า อัตรากระแสไฟจะต่ำกว่าที่ระบุขั้นต้น
*ขั้นต้นเป็นอัตรากระแสไฟฟ้าของมอเตอร์ที่ทำงานในความเร็วรอบปกติ ซึ่งในช่วงสตาร์ทอัตรากระแสไฟจะสูงกว่าอัตรารอบความเร็วปกติมากสุดถึง 6 เท่าแต่เป็นระยะเวลาอันสั้น
*ขั้นต้นเป็นอัตรากระแสไฟของมอเตอร์ 2 Pole (1400 rpm) จะสูงกว่า 2 Pole (2850 rpm)
Blue joomla theme by Template Joomla