พิมพ์


ตารางแสดงการเลือกใช้สายไฟสำหรับมอเตอร์ และปั๊มน้ำ

กำลังมอเตอร์ ขนาดสายไฟ ทองแดง* มม(mm) 2ความ
ยาว
สายไฟ
มากที่สุด

เมตร
(Meter)

Voltage HP
(แรงม้า)
KW
(กิโลวัตต์)
1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95
220 V / 50 Hz
Single Phase
1/3 0.3 170 280 450 670 1130 1750 2640 3590 4940 6560 8110
1/2 0.4 120 200 320 480 810 1260 1900 2590 3580 4770 5920
3/4 0.6 80 130 220 320 550 850 1290 1760 2430 3230 4000
1 0.8 60 100 170 250 430 670 1010 1380 1910 2550 3160
1.5 1.1 40 70 120 180 300 470 710 980 1360 1850 2320
2 1.5 30 60 90 130 230 360 550 760 1060 1440 1820
3 2.2 20 40 60 90 150 230 350 490 680 920 1160
5 3.7 0 20 40 60 100 160 250 340 480 670 850
*แรงเสียดทานของสายไฟทองแดงน้อยกว่าสายไฟอลูมิเนียม ถ้า หากเลือกใช้สายไฟอลูมิเนียม โดยความยาวเท่ากัน ควรมีขนาดใหญ่ขึ้น

หมายเหตุ สำหรับมอเตอร์และปั๊มน้ำที่มีขนาดกำลังมากกว่า 2 แรงม้าขึ้นไป ไม่ควรใช้ระบบปลั๊กเสียบ ควรต่อผ่านเบรคเกอร์ เพื่อเป็นกา่รควบคุมและป้องกันความเสียหาย
Blue joomla theme by Template Joomla