พิมพ์


ความรู้ทั่วไป

ตารางแสดงการเลือกใช้สายไฟสำหรับมอเตอร์และปั๊มน้ำ

ประมาณการอัตรากระแสไฟของมอเตอร์และปั๊มน้ำ

ระดับการป้องกันของมอเตอร์ไฟฟ้า (Index of Protection)

ระดับฉนวนของมอเตอร์ไฟฟ้า