FM 88.5FM 93.0FM 94.0FM 93.5FM 104.5FM 94.5FM 100.5FM 106.5FM 91.5FM 106.0FM 103.5FM 88.0


ปั๊มน้ำ
มอเตอร์
อุปกรณ์ อะไหล่ปั๊มน้ำ มอเตอร์
รอก โซ่ สายพาน
มาตรวัดน้ำ น้ำมัน น้ำมันเตา
เครื่องมือช่าง
เครื่องมือไฟฟ้า (Powertools)
อุปกรณ์ลม ข้อต่อลม สายลม
สายยาง ท่อ ปะเก็น
อุปกรณ์ก่อสร้าง
อุปกรณ์ไฟฟ้า
อุปกรณ์ประปา  วาล์ว
อุปกรณ์แอร์
อุปกรณ์ทำความสะอาด
ผ้าปิดจมูก เศษผ้า ถุงมือ
อุปกรณ์เซฟตี้
กาวอุตสาหกรรม LOCTITE
อื่นๆ

บริการพิเศษ
การใช้ปั๊มน้ำหอยโข่ง
1. คำแนะนำ
ควรศึกษารายละเอียดและปฏิบัติ ตามข้อกำหนดที่แจ้งไว้ให้ครบถ้วนก่อนนำไปใช้งาน เพื่อคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพการทำงาน และอายุการใช้งานที่ยาวนาน หากต้องการข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติม กรุณาต่อบริษัทฯ
2. คำเตือน
* ไม่ควรนำอุปกรณ์นี้ไปใช้งานในสถานที่ ที่มีประกายไฟหรือก๊าซระเบิดและ/หรือ สถานที่ ที่อาจจะเป็นสื่อนำให้เกิดอันตรายจากไฟไหม้หรือการระเบิด
* ไม่ควรเคลื่อนย้ายหรือทำความสะอาดใดๆ ก่อนถอดสายออกจากแหล่งพลังงาน
ปั๊มนี้ได้ถูกออกแบบมาพิเศษ เพื่อการใช้งานที่ปราศจากปัญหาในการปั๊มและขนถ่ายน้ำจากแท้งค์ ทะเล แม่น้ำ และเพื่อการใช้งานอื่นๆ ทั้งภายใน-ภายนอกอาคาร บ้านเรือน การเกษตร การอุตสาหกรรม นอกจากนี้ตัวปั๊มยังถูกประกอบเข้ากับมอเตอร์ไฟฟ้าชนิดที่ใช้ภายนอกอาคาร (Induction motor outdoor type) ภายใต้ระดับป้องกันตามมาตรฐานสากล IP44 และเป็นฉนวนไฟฟ้าชั้น F (155 องศา) ซึ่งมีโครงสร้างที่ทนทาน ต่อสภาพงานหนัก และมีตัวป้องกันมอเตอร์ไหม้ (Thermal Protector) ซึ่งจะทำงานโดยอัตโนมัติ เมื่อกระแสไฟฟ้าเกินหรือมอเตอร์ร้อนเกินไป หรือการใช้งานหนักตามเงื่อนไขกลไกอื่นๆ

3. การติดตั้งและการใช้งาน ก่อนนำไปใช้งาน
1. เปิดกล่องตรวจสอบ
1.1 ยกปั๊มออกจากกล่องเพื่อตรวจสอบ
1.2 ตรวจดูข้อมูลบนป้ายที่ติดมากับตัวสินค้า เพื่อให้แน่ใจว่าได้สินค้าตรงตามคุณสมบัติที่ต้องการ
1.3 ตรวจดูปั๊มอย่างระมัดระวังเพื่อให้แน่ใจว่าไม่เกิดความเสียหายระหว่างขนส่ง
2. ตรวจสอบตัวมอเตอร์ปั๊ม
2.1 ตรวจดูวงจรไฟฟ้า และ อัตรากระแสไฟฟ้าของตัวมอเตอร์ปั๊ม
2.2 ต้องแน่ใจว่าสายไฟที่ต่อกับตัวมอเตอร์ปั๊มไม่มีร่องรอยของความเสียหาย และ วงจรยังทำงานได้ดี

4. การติดตั้งตัวปั๊ม
1. ปั๊มต้องอยู่บนฐานที่ราบและมั่นคง
2. สายไฟ และ/หรือ ฐานรองรับตัวปั๊มต้องมีการป้องกันและวางห่างจากน้ำหรือตัวนำไฟฟ้าเพื่อป้องการไฟฟ้าลัดวงจร
3. ปั๊มจะต้องถูกติดตั้งอยู่ในตำแหน่งแนวขนานกับพื้น ขนาดท่อดูดและขนาดท่อส่งต้องเหมาะสมกับอัตราการส่ง และแรงดันที่ต้องการ
4. การต่อสายไฟต้องต่อกับเทอร์มินอล (ขั้วไฟของปั๊มน้ำ)    
             

อาการและสาเหตุที่ปั๊มไม่ทำงาน
ปั๊มไม่จ่ายน้ำ

- ไม่ได้ทำการเติมน้ำก่อนเดินเครื่อง
- ด้านที่ใช้ในการสูบน้ำมีน้ำไม่เต็ม
- ระยะทางที่ใช้ในการดูดสูงเกินไป
- มีโพรงอากาศในท่อทางดูด
- ปลายท่อดูดอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำไม่พอ
- เฮดรวมของระบบอยู่สูงกว่าเฮดของปั๊ม
- มีสิ่งสกปรกติดอยู่ที่ใบพัด

ปั๊มจ่ายน้ำออกมาน้อย - ด้านที่ใช้ในการสูบน้ำมีน้ำไม่เต็ม
- ระยะทางที่ใช้ในการดูดสูงเกินไป
- มีโพรงอากาศในท่อทางดูด
- ท่อที่ใช้ดูดรั่ว
- เฮดรวมของระบบอยู่สูงกว่าเฮดของปั๊ม
ปั๊มจ่ายแรงดันออกมาน้อย - มีโพรงอากาศในท่อทางดูด
- เฮดรวมของระบบอยู่สูงกว่าเฮดของปั๊ม
- นำไปใช้งานผิดประเภท
ปั๊มสั่นและมีเสียงดัง - ด้านที่ใช้ในการสูบน้ำมีน้ำไม่เต็ม
- ระยะทางที่ใช้ในการดูดสูงเกินไป
- มีสิ่งสกปรกติดอยู่ที่ใบพัด
- ฟุตวาล์วเล็กเกินไปหรืออุดตัน
- แท่นที่ใช้ยึดปั๊มไม่แข็งแรง
ปั๊มร้อนจัดเวลาทำงาน - ไม่ได้ทำการเติมน้ำก่อนเดินเครื่อง
- ให้ปั๊มทำงานที่อัตราสูบต่ำ

การซ่อมบำรุงและปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
มอเตอร์ไม่ทำงาน - ไม่มีกระแสไฟไหลผ่าน
- สายไฟรั่วเป็นรอยถลอก
- ใบพัดติด
- ตรวจสอบรอยต่และแรงดันไฟฟ้า
- เปลี่ยนสายไฟ
- ขจัดสิ่งกีดขวาง
มอเตอร์ทำงานแต่ไม่ดูดน้ำ - ตัวกรองตัน
- อากาศค้างอยู่ในท่อดูด
- ทำความสะอาด
- ตรวจดูว่าท่อดูดแน่นเกินไปจนอากาศเข้าออกไม่ได้หรือไม่
- ต้องแน่ใจว่าฟุตวาล์วแช่อยู่ในน้ำอย่างน้อย 50 ซม.
- ต้องเติมน้ำในตัวปั๊ม
อัตราการไหลไม่เพียงพอ - ความสูงท่อดูดอยู่ในที่จำกัด
- ตัวกรองตันเป็นบางจุด
- ใบพัดติด
- ท่อดูดน้ำแคบหรือรั่ว
- ในตัวปั๊มไม่มีน้ำ
- ตรวจดูระดับความสูง
- ทำความสะอาดฟุตวาล์ว
- เปลี่ยนหรือทำความสะอาดใบพัด
- เปลี่ยนใหม่
- เติมน้ำลงในตัวปั๊มเปิดทำการ วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 8.30 - 17.30 น.
ติดต่อฝ่ายสอบถามข้อมูล Tel : 0-2612-1600-1, 0-2612-0380-1, 0-2612-1211 Fax : 0-2612-1531
Mobile : 086-368-6281, 086-368-6283 หรือ Email :
kosana@kosanaland.com
Copyrights © 2006 www.kosanaland.com. All Right Reserved