พิมพ์


จัดจำหน่ายโดย


Address : 140/17 ซ.เพชรบุรี 8 ถ.เพชรบรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
Tel : 0-2059-0222 (อัตโนมัติ 5 คู่สาย)
Fax : 0-2059-0221
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
แผนที่บริษัทฯ
พิมพ์#Cuffs for TOTAKU SD


Nominal
diameter
a b c d e f £ ราคา
mm mm mm mm mm mm mm mm
25 30.0 25.0 25.0 36.5 27 3.8 55 x
32 37.5 32.0 31.7 45.0 35 4.2 72 x
38 44.0 38.0 38.0 55.5 39 6.3 84 x
50 59.8 50.8 50.6 69.8 53 6.6 109 x
65 73.5 63.5 63.0 83.5 70 7.3 144 x
75 88.2 76.2 76.3 100.5 81 8.8 168 x
100 114.6 101.6 101.5 132.5 105 11.8 215 x
#Non-PVC DUCT CuffsNominal
diameter
a b c d e f £ ราคา
mm mm mm mm mm mm mm mm
32 36.3 32.0 33.8 42.0 35 7.5 70 x
38 43.0 38.0 40.0 48.0 35 7.9 80 x
50 56.3 50.8 54.0 65.5 35 10.5 82 x
65 69.0 63.0 66.0 78.5 33 11.0 86 x
75 83.2 76.2 79.5 92.5 37 12.3 94 x
90 96.9 89.2 92.5 106.5 40 12.8 99 x
100B 108.6 101.6 105.0 119.0 42 15.0 110 x
125B 135.0 128.0 131.0 146.3 50 21.0 142 x
150B 160.0 152.0 156.0 173.3 70 20.0 159 x
200B 214.0 204.0 208.0 224.5 110 22.5 223 x
#DUCT CuffsNominal
diameter
a b c d e f £ ราคา
mm mm mm mm mm mm mm mm
32 36.0 32.0 33.8 42.0 35 7.5 70 x
38 43.0 38.0 40.0 48.0 35 7.9 80 x
50 56.3 50.8 54.0 65.5 35 10.5 82 x
65 69.0 63.0 66.0 78.5 33 11.5 86 x
75 83.2 76.2 79.5 92.5 37 12.3 94 x
90 96.9 89.2 92.5 106.5 40 12.8 99 x
100A 108.6 101.6 104.0 120.3 42 12.0 100 x
100B 109.6 101.6 105.0 119.8 42 15.0 110 x
125A 134.0 128.0 129.0 143.5 49 12.4 120 x
125B 135.0 128.0 131.0 146.3 50 21.0 142 x
150A 160.0 152.0 150.5 171.0 65 13.5 160 x
150B 160.0 152.0 156.5 173.3 70 20.0 160 x
175A 185.8 177.8 180.3 198.7 70 13.7 180 x
175B 185.8 177.8 181.0 198.7 70 20.0 180 x
200A 215.0 204.0 208.0 224.5 110 14.3 233 x
200B 215.0 204.0 208.0 224.5 110 22.5 233 x
#Cuffs for TOTAKU HERAN DUCTNominal
diameter
a b c d e f £ ราคา
mm mm mm mm mm mm mm mm
38 43.0 38.0 40.5 52.0 30 9.5 75 x
50 56.0 51.0 53.6 66.3 23 10.0 81 x
65 69.0 63.0 65.4 78.1 31 12.0 87 x
75 84.0 77.0 79.8 92.5 38 13.0 98 x
90 97.0 89.0 92.3 105.8 46 13.5 107 x
100 110.0 102.0 105.0 118.3 43 15.0 111 x
125 134.0 126.0 129.3 144.8 52 21.0 146 x
150 161.0 153.0 155.8 172.3 78 20.0 162 x
200 214.0 204.0 207.1 223.6 112 22.5 235 x
#Cuffs for TOTAKU ELASTIC DUCTNominal
diameter
a b c d e f £ ราคา
mm mm mm mm mm mm mm mm
38 43.0 38.0 40.5 52.0 30 9.5 75 x
50 56.0 51.0 53.6 66.3 23 10.0 81 x
65 69.0 63.0 65.4 78.1 31 12.0 87 x
75 84.0 77.0 79.8 92.5 38 13.0 98 x
90 97.0 89.0 92.3 105.8 46 13.5 107 x
100 110.0 102.0 105.0 118.3 43 15.0 111 x
125 134.0 126.0 129.3 144.8 52 21.0 146 x
150 161.0 153.0 155.8 172.3 78 20.0 162 x
200 214.0 204.0 207.1 223.6 112 22.5 235 x
#SPIRAL WIRE BANDCalling Hose
size
Band
diameter
Wire
Diameter
Applicable product ราคา
mm mm mm mm
SY 32 32 37-32 2.6 Duct Hose 32, Duct Cuffs 32 x
SY 38 38 46-38 2.6 Duct Hose 38, Duct Cuffs 38 x
SY 50 50 60-51 2.6 Duct Hose 50, Duct Cuffs 50 x
SY 60 60 67-58 2.6 Duct Hose 65, SD-A 60 x
SY 65 65 72-63 2.6 Duct Hose 65, Duct Cuffs 65 x
SY 75 75 85-76 2.6 Duct Hose 75, Duct Cuffs 75 x
SY 90 90 98-88 3.0 Duct Hose 90, Duct Cuffs 90 x
SY 100 100 117-97 3.0 Duct Hose 100, Duct Cuffs 100 x
SY 117 117 121-101 3.0 TOTAKU Duct-AL 117, TOTAKU Duct-EE 115 x
SY 125 125 135-119 3.0 Duct Hose 125, Duct Cuffs 125 x
SY 150 150 160-146 3.0 Duct Hose 150, Duct Cuffs 150 x
SY 165 165 180-161 3.0 Duct Hose 165 x
SY 175 175 190-171 3.0 Duct Hose 175, Duct Cuffs 175 x
SY 200 200 217-197 3.0 Duct Hose 200, Duct Cuffs 200 x
SY 225 225 240-220 3.0 Duct Hose 225 x
SY 250 250 267-247 3.0 Duct Hose 250 x
SY 275 275 291-271 3.0 Duct Hose 275 x
SY 300 300 315-296 3.0 Duct Hose 300 x
SY 350 350 367-348 3.0 Duct Hose 350 x
SY 400 400 417-398 3.0 Duct Hose 400 x
SY 450 450 467-448 3.0 Duct Hose 450 x
SY 500 500 517-498 3.0 Duct Hose 500 x
SY 550 550 565-546 3.0 Duct Hose 550 x
#TOTAKU Power BandCalling d d-1 p w t weight Dia and
length
of bolt
Applicable
hose 
ราคา
50LA 59 5 10.0 55 2.3 (2.0) 200 M=6 L=50 TOTAKU LINE ACE x
50AT 65 5 10.0 50 2.3 (2.0) 230 M=6 L=50 TOTAKU LINE POWER-AT x
65LA 73 5 15.0 55 2.3 (2.0) 220 M=6 L=50 TOTAKU LINE ACE x
65AT 78 5 15.0 55 2.3 (2.0) 250 M=6 L=50 TOTAKU LINE POWER-AT x
75LA 85 5 15.0 55 2.3 (2.0) 240 M=6 L=50 TOTAKU LINE ACE x
75AT 90 7 15.0 55 2.3 (2.0) 330 M=8 L=50 TOTAKU LINE POWER-AT x
90 100 7 17.0 50 2.3 420 M=8 L=70 TOTAKU LINE ACE x
100LA 110 9 18.0 60 2.3 (2.0) 560 M=10 L=75 TOTAKU LINE ACE x
100AT 117 9 17.0 55 2.3 (2.0) 590 M=10 L=70 TOTAKU LINE POWER-AT x
115 132 9 17.0 50 2.3 660 M=10 L=70 TOTAKU SD-A115 x
125 143 9 22.0 55 3.2 (3.0) 840 M=10 L=70 TOTAKU LINE POWER-AT x
150LA 167 9 22.0 55 3.2 (3.0) 930 M=10 L=90 TOTAKU LINE ACE x
150AT 175 9 22.0 55 3.2 (3.0) 970 M=10 L=90 TOTAKU LINE POWER-AT x
165 185 9 22.0 55 3.2 1000 M=10 L=90 TOTAKU SD-A165 x
200 225 9 25.0 75 3.2 (3.0) 1450 M=10 L=120 TOTAKU LINE POWER-AT x
#SE BAND


Nominal
diameter
Band diameter
MAX-MIN
Wire Diameter
x number
Weight ราคา
mm mm mm g
38 45-39 2.6x2 75 x
50 58-44 2.6x2 80 x
65 70-56 2.6x2 85 x
75 85-77 2.6x2 95 x
90 100-87 2.9x2 115 x
100 115-104 2.9x2 130 x
#DUCT NIPPLE


Nominal
diameter
a b c d ราคา
mm mm mm mm mm
50 48 no ribs 100 0.6 x
75 73 60 130 0.6 x
100 98 60 130 0.6 x
125 123 60 130 0.6 x
150 148 80 170 0.6 x
175 173 80 170 0.6 x
200 198 80 170 0.6 x
225 223 80 170 0.6 x
250 248 80 170 0.6 x
275 273 80 170 0.6 x
300 298 80 170 0.6 x
#Wrapper form nipple


Nominal
diameter
a b c d l ราคา
mm mm mm mm mm mm
25 27.0 20.4 (21.2) 70 34.0 96 x
32 34.0 27.2 (28.0) 70 42.7 100 x
38 40.0 34.0 85 48.6 116 x
50 50.8 43.8 (44.8) 85 60.5 130 x
65 63.5 56.5 (57.5) 105 76.3 135 x
75 76.3 67.9 (70.3) 108 89.1 149 x
100 101.6 93.2 (93.6) 120 114.3 169 x
125 127.0 120.0 (119.0) 126 139.8 185 x
150 152.4 143.2 165 165.2 230 x
200 204.4 195.7 (190.9) 190 216.3 275 x
250 254.0 242.0 (248.8) 267 267.4 340 x
250 256.5 248.8 267 267.4 340 x
300 304.0 289.9 (297.9) 319 318.5 400 x
300 308.5 297.9 319 318.5 400 x
#Shank type nipple with flange for duct hose


Nominal
diameter
a b c £ ราคา
mm mm mm mm mm
32 32.0 27.2 70 105 x
38 37.3 31.2 85 121 x
50 50.0 43.8 85 135 x
65 62.0 56.5 105 140 x
75 75.4 67.9 108 154 x
90 88.0 80.7 120 174 x
100 100.6 93.2 120 174 x
125 125.0 120.0 120 190 x
150 151.0 143.2 134 235 x
200 202.0 195.7 170 280 x
250 250.0 242.0 255 345 x
300 301.0 289.9 300 405 x
#Shank type nipple with flange


Nominal
diameter
a b c £ Applicable hose ราคา
mm mm mm mm mm
25 27.0 20.4 75 101 Totaku SD-A, Totaku Line ACE x
32 34.0 27.2 75 105 Totaku SD-A, Totaku Line ACE x
38 40.0 31.2 85 121 Totaku SD-A, Totaku Line ACE x
50 50.8 43.8 85 135 Totaku SD-A, Totaku Line ACE, Totaku Line Power-AT x
65 63.5 56.5 05 140 Totaku SD-A, Totaku Line ACE, Totaku Line Power-AT x
75 76.3 67.91 08 154 Totaku SD-A, Totaku Line ACE, Totaku Line Power-AT x
100 101.6 93.21 120 174 Totaku SD-A, Totaku Line ACE, Totaku Line Power-AT x
125 127.0 120.0 120 190 Totaku SD-A, Totaku Line ACE, Totaku Line Power-AT x
150 152.4 143.2 134 235 Totaku SD-A, Totaku Line ACE, Totaku Line Power-AT x
200 204.4 195.7 170 280 Totaku SD-A, Totaku Line ACE, Totaku Line Power-AT x
250 254.0 242.0 255 345 Totaku SD-A, Totaku Line ACE x
300 304.0 289.9 300 405 Totaku SD-A, Totaku Line ACE x

Blue joomla theme by Template Joomla