พิมพ์


                          
AIR SOURCE TREATMENT / AIR UNITS ( F . R . L . )
 
Filter Regulator + Lubricator
Type Port Size Max.Flow Rate
(L/min)
Max.Operating Pressure
(kgf/cm2)
Nominal Filtration
Rate
Pressure Gauage Price
Manual
Drain
Auto
Drian
TAC1000-M5 M5 90 1.5 ~ 9 40um 30-10-M5 x  
TAC2000-02 1/4" 900 1.5 ~ 9 40um 40-10-1/8 x x
TAC3000-02 1/4" 1500 1.5 ~ 9 40um 40-10-1/8 x x
TAC3000-03 3/8" 2000 1.5 ~ 9 40um 40-10-1/8 x x
TAC4000-04 1/2" 4000 1.5 ~ 9 40um 50-10-1/4 x x
TAC4000-06 3/4" 4500 1.5 ~ 9 40um 50-10-1/4 x x
TAC5000-06 3/4" 5000 1.5 ~ 9 40um 50-10-1/4 x x
TAC5000-10 1" 5000 1.5 ~ 9 40um 50-10-1/4 x x 
Filter Regulator + Lubricator
Type Port Size Max.Flow Rate
(L/min)
Max.Operating Pressure
(kgf/cm2)
Nominal Filtration
Rate
Pressure Gauage Price
Manual
Drain
Auto
Drian
TAC1010-M5 M5 90 1.5 ~ 9 40um 30-10-M5 x  
TAC2010-02 1/4" 500 1.5 ~ 9 40um 40-10-1/8 x x
TAC3010-02 1/4" 1700 1.5 ~ 9 40um 40-10-1/8 x x
TAC3010-03 3/8" 1700 1.5 ~ 9 40um 40-10-1/8 x x
TAC4010-04 1/2" 3000 1.5 ~ 9 40um 50-10-1/4 x x
TAC4010-06 3/4" 3000 1.5 ~ 9 40um 50-10-1/4 x x
TAC5010-06 3/4" 5000 1.5 ~ 9 40um 50-10-1/4 x x
TAC5010-10 1" 5000 1.5 ~ 9 40um 50-10-1/4 x x

 

Filter Regulator
Type Port Size Max.Flow Rate
(L/min)
Max.Operating Pressure
(kgf/cm2)
Nominal Filtration
Rate
Pressure Gauage Price
Manual
Drain
Auto
Drian
TAW1000-M5 M5 100 1.5 ~ 9 40um 30-10-M5 x  
TAW2000-02 1/4" 550 1.5 ~ 9 40um 40-10-1/8 x x
TAW3000-02 1/4" 2000 1.5 ~ 9 40um 40-10-1/8 x x
TAW3000-03 3/8" 2000 1.5 ~ 9 40um 40-10-1/8 x x
TAW4000-04 1/2" 4000 1.5 ~ 9 40um 50-10-1/4 x x
TAW4000-06 3/4" 4500 1.5 ~ 9 40um 50-10-1/4 x x
TAW5000-06 3/4" 5500 1.5 ~ 9 40um 50-10-1/4 x x
TAW5000-10 1" 5500 1.5 ~ 9 40um 50-10-1/4 x x

 Filter
Type Port Size Max.Flow Rate
(L/min)
Max.Operating Pressure
(kgf/cm2)
Nominal Filtration
Rate
Fluid Temperature Price
Manual
Drain
Auto
Drian
TAF2000-02 1/4" 750 0 ~ 10.2 40um -5 ~ 55C x x
TAF3000-02 1/4" 1500 0 ~ 10.2 40um -5 ~ 55C x x
TAF3000-03 3/8" 1500 0 ~ 10.2 40um -5 ~ 55C x x
TAF4000-04 1/2" 4000 0 ~ 10.2 40um -5 ~ 55C x x
TAF4000-06 3/4" 6000 0 ~ 10.2 40um -5 ~ 55C x x
TAF5000-06 3/4" 7000 0 ~ 10.2 40um -5 ~ 55C x x
TAF5000-10 1" 7000 0 ~ 10.2 40um -5 ~ 55C x x

 
Regulator
Type Port
Size
Max.Flow
Rate
(L/min)
Max.Operating
Pressure
(kgf/cm2)
Fluid
Temperature
Pressure
Gauge
Price
TAR1000-M5 M5 100 1.5 ~ 9 -5 ~ 55C 30-10-M5 x
TAR2000-02 1/4" 550 1.5 ~ 9 -5 ~ 55C 40-10-1/8 x
TAR3000-02 1/4" 2000 1.5 ~ 9 -5 ~ 55C 40-10-1/8 x
TAR3000-03 3/8" 2500 1.5 ~ 9 -5 ~ 55C 40-10-1/8 x
TAR4000-04 1/2" 6000 1.5 ~ 9 -5 ~ 55C 50-10-1/4 x
TAR4000-06 3/4" 6000 1.5 ~ 9 -5 ~ 55C 50-10-1/4 x
TAR5000-06 3/4" 8000 1.5 ~ 9 -5 ~ 55C 50-10-1/4 x
TAR5000-10 1" 8000 1.5 ~ 9 -5 ~ 55C 50-10-1/4 x

 
Lubricator
Type Port
Size
Max.Flow
Rate
(L/min)
Max.Operating
Pressure
(kgf/cm2)
Recommended
Lubrication
Pressure
Gauge
Price
TAL1000-M5 M5 100 1.5 ~ 9 ISO VG32 30-10-M5 x
TAL2000-02 1/4" 550 1.5 ~ 9 ISO VG32 40-10-1/8 x
TAL3000-02 1/4" 2000 1.5 ~ 9 ISO VG32 40-10-1/8 x
TAL3000-03 3/8" 2500 1.5 ~ 9 ISO VG32 40-10-1/8 x
TAL4000-04 1/2" 6000 1.5 ~ 9 ISO VG32 50-10-1/4 x
TAL4000-06 3/4" 6000 1.5 ~ 9 ISO VG32 50-10-1/4 x
TAL5000-06 3/4" 8000 1.5 ~ 9 ISO VG32 50-10-1/4 x
TAL5000-10 1" 8000 1.5 ~ 9 ISO VG32 50-10-1/4 x

 
Autodrian
Type Port
Size
Max.Flow
Rate
(L/min)
Max.Operating
Pressure
(kgf/cm2)
Nominal
Filtration
Rate
Fluid
Temperature
Price
TAD400-02 1/4" 3000 0 ~ 9 6 -5 ~ 55C x
TAD400-04 1/2" 3000 1.5 ~ 9 6 -5 ~ 55C x


Blue joomla theme by Template Joomla