พิมพ์


                          
AIR SOURCE TREATMENT / AIR UNITS ( F . R . L . )
C20


F20


R20

FRL20

R20

L20

"THB" ชุดกรองลม (Air Source Treatment) C20 / FRL20 Series

Model
C202
FRL202
Port Size (PT, NPT)
1/4"
Filter Element
Max Input Pressure (psi)
150
Max Output Pressure (psi)
7 ~ 142
Max Flow (l/min)
1100
Operating Temperature Range
5C ~ 60C
Drain Capacity (ml)
15 ml
Oil Capacity (ml)
30 ml
Recommendable Lubricants
ISO VG-32
ราคา (Manual Drain)
x
x
 
ในชุดประกอบด้วย
 
- Air Filter
F202
-
ราคา (Manual Drain)
x
-
- Regulator
R202
-
ราคา
x
-
- Air Filter + Regulator
-
FR202
ราคา (Manual Drain)
-
x
- Lubricator
L202
ราคา
x

C80

F80

R80

L80

"THB" ชุดกรองลม (Air Source Treatment) C80 Series

Model
C802
C803
C804
Port Size (PT, NPT)
1/4"
3/8"
1/2"
Filter Element
Max Input Pressure (psi)
215
Max Output Pressure (psi)
7 ~ 150
Max Flow (l/min)
1750
2500
3000
Operating Temperature Range
5C ~ 60C
Drain Capacity (ml)
80 ml
Oil Capacity (ml)
125 ml
Recommendable Lubricants
ISO VG-32
ราคา (Manual Drain)
x
x
x
ราคา (Auto Drain)
x
x
x
 
ในชุดประกอบด้วย
 
- Air Filter
F802
F803
F804
ราคา (Manual Drain)
x
x
x
ราคา (Auto Drain)
x
x
x
- Regulator
R802
R804
R804
ราคา
x
x
x
- Lubricator
L802
L803
L804
ราคา
x
x
xFRL80

FR80

L80

"THB" ชุดกรองลม (Air Source Treatment) FRL80 Series

Model
FRL802
FRL803
FRL804
Port Size (PT, NPT)
1/4"
3/8"
1/2"
Filter Element
Max Input Pressure (psi)
215
Max Output Pressure (psi)
7 ~ 150
Max Flow (l/min)
1750
2500
3000
Operating Temperature Range
5C ~ 60C
Drain Capacity (ml)
80 ml
Oil Capacity (ml)
125 ml
Recommendable Lubricants
ISO VG-32
ราคา (Manual Drain)
x
x
x
ราคา (Auto Drain)
x
x
x
 
ในชุดประกอบด้วย
 
- Air Filter + Regulator
FR802
FR803
FR804
ราคา (Manual Drain)
x
x
x
ราคา (Auto Drain)
x
x
x
- Lubricator
L802
L803
L804
ราคา
x
x
x

C50

F50

R50

L50

"THB" ชุดกรองลม (Air Source Treatment) C50 Series

Model
C502
C503
C504
Port Size (PT, NPT)
1/4"
3/8"
1/2"
Filter Element
Max Input Pressure (psi)
215
Max Output Pressure (psi)
7 ~ 150
Max Flow (l/min)
2,200
3,000
3,100
Operating Temperature Range
5C ~ 60C
Drain Capacity (ml)
55 ml
Oil Capacity (ml)
80 ml
Recommendable Lubricants
ISO VG-32
ราคา (Manual Drain)
x
x
x
ราคา (Auto Drain)
x
x
x
 
ในชุดประกอบด้วย
 
- Air Filter
F502
F503
F504
ราคา (Manual Drain)
x
x
x
ราคา (Auto Drain)
x
x
x
- Regulator
R502
R504
R504
ราคา
x
x
x
- Lubricator
L502
L503
L504
ราคา
x
x
xFRL50

FR50

L50

"THB" ชุดกรองลม (Air Source Treatment) FRL50 Series

Model
FRL502
FRL503
FRL504
Port Size (PT, NPT)
1/4"
3/8"
1/2"
Filter Element
Max Input Pressure (psi)
215
Max Output Pressure (psi)
7 ~ 150
Max Flow (l/min)
2,200
3,000
3,100
Operating Temperature Range
5C ~ 60C
Drain Capacity (ml)
55 ml
Oil Capacity (ml)
80 ml
Recommendable Lubricants
ISO VG-32
ราคา (Manual Drain)
x
x
x
ราคา (Auto Drain)
x
x
x
 
ในชุดประกอบด้วย
 
- Air Filter + Regulator
FR502
FR503
FR504
ราคา (Manual Drain)
x
x
x
ราคา (Auto Drain)
x
x
x
- Lubricator
L502
L503
L504
ราคา
x
x
x

C70

F70

R70

L70

"THB" ชุดกรองลม (Air Source Treatment) C70 Series

Model
C704
C706
Port Size (PT, NPT)
1/2"
3/4"
Filter Element
Max Input Pressure (psi)
250
Max Output Pressure (psi)
7 ~ 215
Max Flow (l/min)
4000
Operating Temperature Range
5C ~ 60C
Drain Capacity (ml)
80 ml
Oil Capacity (ml)
150 ml
Recommendable Lubricants
ISO VG-32
ราคา (Manual Drain)
x
x
 
ในชุดประกอบด้วย
 
- Air Filter
F704
F706
ราคา (Manual Drain)
x
x
- Regulator
R704
R706
ราคา
x
x
- Lubricator
L704
L706
ราคา
x
xFRL70

FR70

L70

"THB" ชุดกรองลม (Air Source Treatment) FRL70 Series

Model
FRL704
FRL706
Port Size (PT, NPT)
1/2"
3/4"
Filter Element
Max Input Pressure (psi)
250
Max Output Pressure (psi)
7 ~ 215
Max Flow (l/min)
4000
Operating Temperature Range
5C ~ 60C
Drain Capacity (ml)
80 ml
Oil Capacity (ml)
150 ml
Recommendable Lubricants
ISO VG-32
ราคา (Manual Drain)
x
x
 
ในชุดประกอบด้วย
 
- Air Filter + Regulator
FR704
FR706
ราคา (Manual Drain)
x
x
- Lubricator
L704
L706
ราคา
x
x

C90

F90

R90

L90

"THB" ชุดกรองลม (Air Source Treatment) C90 Series

Model
C906
C908
Port Size (PT, NPT)
3/4"
1"
Filter Element
Max Input Pressure (psi)
250
Max Output Pressure (psi)
225
Max Flow (l/min)
4600
5200
Operating Temperature Range
5C ~ 60C
Drain Capacity (ml)
300 ml
Oil Capacity (ml)
350 ml
Recommendable Lubricants
ISO VG-32
ราคา (Manual Drain)
x
x
 
ในชุดประกอบด้วย
 
- Air Filter
F906
F908
ราคา (Manual Drain)
x
x
- Regulator
R906
R908
ราคา
x
x
- Lubricator
L906
L908
ราคา
x
x


THB Regulator R202, THB Regulator R802, THB Regulator R803, THB Regulator R804, THB Regulator R502, THB Regulator R503, THB Regulator R504, THB Regulator R704, THB Regulator R706, THB Regulator R906, THB Regulator R908, THB Filter F202, THB Filter F802, THB Filter F803, THB Filter F804, THB Filter F502, THB Filter F503, THB Filter F504, THB Filter F704, THB Filter F706, THB Filter F906, THB Filter F908, THB Filter Regulator FR202, THB Filter Regulator FR802, THB Filter Regulator FR803, THB Filter Regulator FR804, THB Filter Regulator FR502, THB Filter Regulator FR503, THB Filter Regulator FR504, THB Filter Regulator FR704, THB Filter Regulator FR706, THB Filter Regulator FR906, THB Filter Regulator FR908, THB Lubricator L202, THB Lubricator L802, THB Lubricator L803, THB Lubricator L804, THB Lubricator L502, THB Lubricator L503, THB Lubricator L504, THB Lubricator L704, THB Lubricator L706, THB Lubricator L906, THB Lubricator L908, THB Air Control Unit / Air Source Treatment C202, THB Air Control Unit / Air Source Treatment C802, THB Air Control Unit / Air Source Treatment C803, THB Air Control Unit / Air Source Treatment C804, THB Air Control Unit / Air Source Treatment C502, THB Air Control Unit / Air Source Treatment C503, THB Air Control Unit / Air Source Treatment C504, THB Air Control Unit / Air Source Treatment C704, THB Air Control Unit / Air Source Treatment C706, THB Air Control Unit / Air Source Treatment C906, THB Air Control Unit / Air Source Treatment C908, THB Air Control Unit / Air Source Treatment FRL202, THB Air Control Unit / Air Source Treatment FRL802, THB Air Control Unit / Air Source Treatment FRL803, THB Air Control Unit / Air Source Treatment FRL804, THB Air Control Unit / Air Source Treatment FRL502, THB Air Control Unit / Air Source Treatment FRL503, THB Air Control Unit / Air Source Treatment FRL504, THB Air Control Unit / Air Source Treatment FRL704, THB Air Control Unit / Air Source Treatment FRL706, THB Air Control Unit / Air Source Treatment FRL906, THB Air Control Unit / Air Source Treatment FRL908 ตัวปรับลม ชุดกรองลม ตัวดักน้ำ ตัวตั้งลม ตัวส่งน้ำมัน
Blue joomla theme by Template Joomla