พิมพ์


                   สายลม PU / สายลมไนล่อน / สายลม PE / สายลมเทฟล่อน
สายลม PU / สายลมโพลียูริเทน (Polyurethane Tube)

ขนาด
ความยาว/ม้วน
Temperature
Working
Pressure
สี
ราคา
2.5 x 4 มม.
200 เมตร
-5F ~ +140F
(-20C ~ 60C)
120 psi
ส้ม / แดง / เหลือง
น้ำเงิน / ดำ / ใส / ฟ้า / เขียว
x
4 x 6 มม.
200 เมตร
x
5 x 8 มม.
100 เมตร
x
6.5 x 10 มม.
100 เมตร
x
8 x 12 มม.
100 เมตร
x
10 x 14 มม.
50 เมตร
135 psi
ส้ม / ดำ
x
12 x 16 มม.
50 เมตร
x
1/4"
100 เมตร
-5F ~ +140F
(-20C ~ 60C)
120 psi
ส้ม
x
5/16"
100 เมตร
x
3/8"
100 เมตร
x
1/2"
100 เมตร
xสายลมเชือกถัก Braid PU (Braid Polyurethane Tube)

ขนาด
ความยาว/ม้วน
Temperature
Working
Pressure
สี
ราคา
5 x 8 มม.
100 เมตร
-5F ~ +140F
(-20C ~ 60C)
200 psi
น้ำเงิน
x
6.5 x 10 มม.
100 เมตร
x
8 x 12 มม.
100 เมตร
x

สายลมขดสปริง พร้อมคอปเปอร์ (Polyurethane Coil Hose)

ขนาด
ความยาว
Temperature
Working Pressure
สี
ราคา
5 x 8 มม.
5 เมตร
-5F ~ +140F
(-20C ~ 60C)
120 psi
ส้ม / ฟ้า / แดง
เหลือง / น้ำเงิน
x
6 เมตร
x
9 เมตร
x
10 เมตร
x
12 เมตร
x
15 เมตร
x
20 เมตร
x
6.5 x 10 มม.
6 เมตร
ส้ม / เหลือง / น้ำเงิน
x
10 เมตร
x
15 เมตร
x
8 x 12 มม.
6 เมตร
x
10 เมตร
x
15 เมตร
x


สายลมเชือกถัก PU (Braid Polyurethane Coil Hose)

ขนาด
ความยาว
Temperature
Working Pressure
สี
ราคา
5 x 8 มม.
5 เมตร
-5F ~ +140F
(-20C ~ 60C)
200 psi
ฟ้า
x
10 เมตร
x
15 เมตร
x
6.5 x 10 มม.
5 เมตร
x
10 เมตร
x
15 เมตร
x
8 x 12 มม.
5 เมตร
x
10 เมตร
x
15 เมตร
x
สายลมเชือกถักขดสปริง พร้อมคอปเปอร์ (Braid Polyurethane Coil Hose)

ขนาด
ความยาว
Temperature
Working Pressure
สี
ราคา
5 x 8 มม.
5 เมตร
-5F ~ +140F
(-20C ~ 60C)
200 psi
ฟ้า
x
10 เมตร
x
15 เมตร
x
6.5 x 10 มม.
5 เมตร
x
10 เมตร
x
15 เมตร
x
8 x 12 มม.
5 เมตร
x
10 เมตร
x
15 เมตร
x 
สายลมไนล่อน (Nylon)
Size (OD x ID) Length
(m)
Working
Pressure
23C
Burst
Pressure
23C
Bend
Radius
Operating
Temp.
Range
Color Price
NL 4 x 2.5 mm. 200 15 Bar 25 Bar 30 mm
-20C ถึง +60C

ดำ, ขาว(ใส)

Black,
White (Transparent)

x
NL 6 x 4 mm. 200 15 Bar 25 Bar 45 mm x
NL 8 x 6 mm. 100 15 Bar 25 Bar 45 mm x
NL 10 x 7.5 mm. 100 15 Bar 25 Bar 60 mm x
NL 12 x 9 mm. 100 15 Bar 25 Bar 60 mm x
NL 14 x 11 mm. 100 15 Bar 25 Bar 100 mm x
NL 16 x 13 mm. 100 15 Bar 25 Bar 150 mm x
NL 1/4" (6.35 x 4.57) 200 15 Bar 25 Bar 75 mm x
NL 3/8" (9.53 x 7) 100 15 Bar 25 Bar 120 mm x
NL 1/2" (12.6 x 9.56) 100 15 Bar 25 Bar 120 mm x

 สายลม PE
Size (OD x ID) Length
(m)
Working
Pressure
23C
Burst
Pressure
23C
Bend
Radius
Operating
Temp.
Range
Color Price
PE 4 x 2.5 mm. 200 10 Bar 13 Bar 10 mm-20C ถึง +60C
ดำ, ขาวขุ่น

(Black, White)

x
PE 6 x 4 mm. 200 10 Bar 13 Bar 15 mm x
PE 8 x 6 mm. 100 10 Bar 13 Bar 15 mm x
PE 10 x 7.5 mm. 100 10 Bar 13 Bar 20 mm x
PE 12 x 9 mm. 100 10 Bar 13 Bar 20 mm x
PE 1/4" (6.35 x 4.57) 100 10 Bar 13 Bar 25 mm x
PE 3/8" (9.53 x 7) 100 10 Bar 13 Bar 40 mm x
PE 1/2" (12.7 x 9.56) 100 10 Bar 13 Bar 40 mm x

 
สายลม PU (Polyurethane) / สายลมโพลียูริเทน / สายลมพียู
Size (OD x ID) Length
(m)
Working
Pressure
23C
Burst
Pressure
23C
Bend
Radius
Operating
Temp.
Range
Color Price
TFL 4 x 2.5 mm. 100 10 Bar 13 Bar 10 mm
-50C ถึง +280C

ขาวขุ่น

(White)

x
TFL 6 x 4 mm. 100 10 Bar 13 Bar 15 mm x
TFL 8 x 6 mm. 100 10 Bar 13 Bar 15 mm x
TFL 10 x 8 mm. 100 10 Bar 13 Bar 20 mm x
TFL 12 x 10 mm. 50 10 Bar 13 Bar 20 mm x
TFL 16 x 14 mm. 30 10 Bar 13 Bar N/A x
TFL 1/4" (6.35 x 4.2) 100 10 Bar 13 Bar N/A x
TFL 3/8" (9.5 x 6.35) 100 10 Bar 13 Bar N/A x
TFL 1/2" (12.75 x 9.5) 50 10 Bar 13 Bar N/A x

ตลับพลาสติคเก็บสายลม-สายลม PU เชือกถัก (Air Hose Reel in Plastic Case)

ขนาด
ความยาว
Temperature
Working Pressure
สี
ราคา
5 x 8 มม.
10 เมตร
-5F ~ +140F
(-20C ~ 60C)
200 psi
น้ำเงิน
x
6.5 x 10 มม.
10 เมตร
x


ตลับเหล็กเก็บสายลม-สายลม PU เชือกถัก (Air Hose Reel in Steel Case)

ขนาด
ความยาว
Temperature
Working Pressure
สี
ราคา
5/16"
15 เมตร
-5F ~ +140F
(-20C ~ 60C)
200 psi
น้ำเงิน
x


ม้วนเก็บสายลม-สายลม PVC เชือกถัก (Air Hose Reel - Performance Reel)

ขนาด
ความยาว
Temperature
Working Pressure
สี
ราคา

3/8"

12 เมตร
(40 ft)
-5F ~ +140F
(-20C ~ 60C)
200 psi
น้ำเงิน
xBlue joomla theme by Template Joomla