พิมพ์


คอปเปอร์ลม (Quick Coupler) - Two Touchคอปเปอร์เกลียวใน (ตัวเมีย)  

ข้อต่อเกลียวใน (ตัวเมีย)
รุ่น ขนาด ราคา รุ่น ขนาด ราคา
20-SF 5/16" (Hose) x 20-PF 1/4" x
30-SF 3/8" (Hose) x 30-PF 3/8" x
40-SF 1/2" (Hose) x 40-PF 1/2" x
*มีจำหน่ายซีลสำหรับคอปเปอร์      คอปเปอร์เกลียวนอก (ตัวผู้)  

ข้อต่อเกลียวนอก (ตัวผู้)
รุ่น ขนาด ราคา รุ่น ขนาด ราคา
20-SM 1/4" x 20-PM 1/4" x
30-SM 3/8" x 30-PM 3/8" x
40-SM 1/2" x 40-PM 1/2" x
*มีจำหน่ายซีลสำหรับคอปเปอร์      คอปเปอร์สวมสายลม (หางปลาไหล)  

ข้อต่อสวมสายลม (หางปลาไหล)
รุ่น ขนาด ราคา รุ่น ขนาด ราคา
20-SH 1/4" x 20-PH 1/4" x
30-SH 3/8" x 30-PH 3/8" x
40-SH 1/2" x 40-PH 1/2" x
*มีจำหน่ายซีลสำหรับคอปเปอร์      คอปเปอร์สวมสายโพลี (สาย PU)  

ข้อต่อสวมสายโพลี (สาย PU)
รุ่น ขนาด ราคา รุ่น ขนาด ราคา
20-SP 5 x 8 mm. x 20-PP 5 x 8 mm. x
30-SP 6.5 x 10 mm. x 30-PP 6.5 x 10 mm. x
40-SP 8 x 12 mm. x 40-PP 8 x 12 mm. x
*มีจำหน่ายซีลสำหรับคอปเปอร์  คอปเปอร์ลม (Quick Coupler) - One Touchคอปเปอร์สวมสายโพลี (สาย PU)  

คอปเปอร์เกลียวนอก (ตัวผู้)
รุ่น ขนาด ราคา รุ่น ขนาด ราคา
20-SHT 5/16" (Hose) x 20-SMT 1/4" x
30-SHT 3/8" (Hose) x 30-SMT 3/8" x
40-SHT 1/2" (Hose) x 40-SMT 1/2" x
*มีจำหน่ายซีลสำหรับคอปเปอร์ *มีจำหน่ายซีลสำหรับคอปเปอร์คอปเปอร์เกลียวใน (ตัวเมีย)  

คอปเปอร์สวมสายโพลี (สาย PU)
รุ่น ขนาด ราคา รุ่น ขนาด ราคา
20-SFT 1/4" x 20-SPT 5 x 8 mm. x
30-SFT 3/8" x 30-SPT 6.5 x 10 mm. x
40-SFT 1/2" x 40-SPT 8 x 12 mm. x
*มีจำหน่ายซีลสำหรับคอปเปอร์ *มีจำหน่ายซีลสำหรับคอปเปอร์คอปเปอร์ลม (Quick Coupler) - Multi Quick Coupler

  คอปเปอร์เกลียวใน (ตัวเมีย)  

คอปเปอร์สวมสายโพลี (สาย PU)
  รุ่น ขนาด (วัสดุ) ราคา   รุ่น ขนาด (วัสดุ) ราคา
SMV 1/4" (Steel) x SMY 1/4" (Steel) x
SML-2 1/4" (Steel) x SML-3 1/4" (Steel) x
SML-4 1/4" (Steel) x SML-5 1/4" (Steel) x
  *มีจำหน่ายซีลสำหรับคอปเปอร์   *มีจำหน่ายซีลสำหรับคอปเปอร์


Blue joomla theme by Template Joomla