พิมพ์


ข้อต่อลม / ข้อต่อสวมเร็ว (One-Touch Fittings)

 
           
ขนาด   GPC   GPL   GPB   GPD   GPX 
4 x M5   x   x   x   x   x
4 x 1/8"   x   x   x   x   x
4 x 1/4"   x   x   x   x   x
6 x M5   x   x   x   x   x
6 x 1/8"   x   x   x   x   x
6 x 1/4"   x   x   x   x   x
6 x 3/8"   x   x   x   x   x
8 x 1/8"   x   x   x   x   x
8 x 1/4"   x   x   x   x   x
8 x 3/8"   x   x   x   x   x
8 x 1/2"   x   x   x   x   x
10 x 1/8"   x   x   x   x   x
10 x 1/4"   x   x   x   x   x
10 x 3/8"   x   x   x   x   x
10 x 1/2"   x   x   x   x   x
12 x 1/8"   x   x   x   x   x
12 x 1/4"   x   x   x   x   x
12 x 3/8"   x   x   x   x   x
12 x 1/2"   x   x   x   x   x
14 x 1/4"   x   x   x   x   x
14 x 3/8"   x   x   x   x   x
14 x 1/2"   x   x   x   x   x
16 x 1/8"   x   x   x   x   x
16 x 1/4"   x   x   x   x   x
16 x 3/8"   x   x   x   x   x
16 x 1/2"   x   x   x   x   x

 
 
           
ขนาด   GPCF   GPLL   GPLF   GPH   GPHF
4 x M5   x   x   x   x   x
4 x 1/8"   x   x   x   x   x
4 x 1/4"   x   x   x   x   x
6 x M5   x   x   x   x   x
6 x 1/8"   x   x   x   x   x
6 x 1/4"   x   x   x   x   x
6 x 3/8"   x   x   x   x   x
8 x 1/8"   x   x   x   x   x
8 x 1/4"   x   x   x   x   x
8 x 3/8"   x   x   x   x   x
8 x 1/2"   x   x   x   x   x
10 x 1/8"   x   x   x   x   x
10 x 1/4"   x   x   x   x   x
10 x 3/8"   x   x   x   x   x
10 x 1/2"   x   x   x   x   x
12 x 1/8"   x   x   x   x   x
12 x 1/4"   x   x   x   x   x
12 x 3/8"   x   x   x   x   x
12 x 1/2"   x   x   x   x   x
14 x 1/4"   x   x   x   x   x
14 x 3/8"   x   x   x   x   x
14 x 1/2"   x   x   x   x   x
16 x 1/8"   x   x   x   x   x
16 x 1/4"   x   x   x   x   x
16 x 3/8"   x   x   x   x   x
16 x 1/2"   x   x   x   x   x
 

           
ขนาด   GPU   GPV   GPE   GPY   GPXL
04   x   x   x   x    x
06   x   x   x   x    x
08   x   x   x   x    x
10   x   x   x   x    x
12   x   x   x   x    x
14   x   x   x   x    x
16   x   x   x   x    x
 
 
           
ขนาด   GPG   GPEN   GPEND   GPN   GPKG 
06-04   x   x   x   x   x
08-04   x   x   x   x   x
08-06   x   x   x   x   x
10-06   x   x   x   x   x
10-08   x   x   x   x   x
12-08   x   x   x   x   x
12-10   x   x   x   x   x
16-12   x   x   x   x   x

 
 
             
ขนาด   GPA   HVFF       GPM   GPK
06-04   x   x       x   x
08-04   x   x       x   x
08-06   x   x       x   x
10-06   x   x       x   x
10-08   x   x       x   x
12-08   x   x       x   x
12-10   x   x       x   x
16-12   x   x       x   x
 

               
ขนาด   GSC   VHSF           GPKD
4 x M5   x   x           x
4 x 1/8"   x   x           x
4 x 1/4"   x   x           x
6 x M5   x   x           x
6 x 1/8"   x   x           x
6 x 1/4"   x   x           x
6 x 3/8"   x   x           x
8 x 1/8"   x   x           x
8 x 1/4"   x   x           x
8 x 3/8"   x   x           x
8 x 1/2"   x   x           x
10 x 1/8"   x   x           x
10 x 1/4"   x   x           x
10 x 3/8"   x   x           x
10 x 1/2"   x   x           x
12 x 1/8"   x   x           x
12 x 1/4"   x   x           x
12 x 3/8"   x   x           x
12 x 1/2"   x   x           x
14 x 1/4"   x   x           x
14 x 3/8"   x   x           x
14 x 1/2"   x   x           x
16 x 1/8"   x   x           x
16 x 1/4"   x   x           x
16 x 3/8"   x   x           x
16 x 1/2"   x   x           x
 
 
           
ขนาด   BSL   BESL   BSLM   BSS   PSL
04   x   x   x   x    x
06   x   x   x   x    x
08   x   x   x   x    x
10   x   x   x   x    x
12   x   x   x   x    x
14   x   x   x   x    x
16   x   x   x   x    x

 
Blue joomla theme by Template Joomla