พิมพ์

 
 

"TADA" กระบอกลม SC Series
( Standard Cylinder SC Series ) 

Model Bore
Size
Port
Size
Standard
Stroke
(mm)
Max.Cylinder
Principle
Force
Piston
Port
Size
Body
Type
Valve
Type
Max.
Operating
Pressure
ราคา
SC32 32 PT 1/8" 25 ~ 500 70 Kgf M10 x 1.25

FA (Front Flange)
FB (Rear Flange)
CA (Single Clevis)
CB (Double Clevis)
LB (Foot Bracket)
Y (Y Joint)
I (I Joint)
TC (Center Trunnion)SC (ธรรมดา)
SC-S (มีแม่เหล็กในตัว)
SCD (กระบอกแกนทะลุ)
SCJ (กระบอกปรับช่วงชักได้)
SCU (กระบอกท่อเสือ ไม่มีเหล็กรัง)

0 ~ 10 kgf/cm²
 
SC40 40 PT 1/4" 25 ~ 800 110 Kgf M12 x 1.25  
SC50 50 PT 1/4" 25 ~ 1000 170 Kgf M16 x 1.5  
SC63 63 PT 3/8" 25 ~ 1000 280 Kgf M16 x 1.5  
SC80 80 PT 3/8" 25 ~ 1000 450 Kgf M20 x 1.5  
SC100 100 PT 1/2" 25 ~ 1000 700 Kgf M20 x 1.5  
SC125 125 PT 1/2" 25 ~ 1000 1050 Kgf M27 x 2  
SC160 160 PT 1/2" 25 ~ 1000 1800 Kgf M36 x 2  
SC200 200 PT 1/2" 25 ~ 1000 2827 Kgf M36 x 2  
SC250 250 PT 1/2" 25 ~ 1000 4400 Kgf M42 x 2  
SC320 320 PT 3/4" 25 ~ 1000 7238 Kgf M48 x 2  
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการและราคาสินค้าโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รูปแบบและแพ็คเกจของสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของโรงงานผลิต รวมทั้งขออภัยในข้อผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์ กรุณาตรวจเช็คก่อนสั่งซื้อสินค้า"TADA" กระบอกลม SU Series
( Standard Cylinder SU Series )

Model Bore
Size
Port
Size
Standard
Stroke
(mm)
Max.Cylinder
Principle
Force
Piston
Port
Size
Body
Type
Valve
Type
Max.
Operating
Pressure
ราคา
SU32 32 PT 1/8" 25 ~ 500 70 Kgf M10 x 1.25 FA (Front Flange)
FB (Rear Flange)
CA (Single Clevis)
CB (Double Clevis)
LB (Foot Bracket)
Y (Y Joint)
I (I Joint)
TC (Center Trunnion)

SU
SU-S
SUJ
SSU
STU0 ~ 10 kgf/cm²
 
SU40 40 PT 1/4" 25 ~ 800 110 Kgf M12 x 1.25  
SU50 50 PT 1/4" 25 ~ 1000 170 Kgf M16 x 1.5  
SU63 63 PT 3/8" 25 ~ 1000 280 Kgf M16 x 1.5  
SU80 80 PT 3/8" 25 ~ 1000 450 Kgf M20 x 1.5  
SU100 100 PT 1/2" 25 ~ 1000 700 Kgf M20 x 1.5  
SU125 125 PT 1/2" 25 ~ 1000 1050 Kgf M27 x 2  
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการและราคาสินค้าโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รูปแบบและแพ็คเกจของสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของโรงงานผลิต รวมทั้งขออภัยในข้อผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์ กรุณาตรวจเช็คก่อนสั่งซื้อสินค้า"TADA" กระบอกลม DNC Series
( Standard Cylinder DNC Series )

Model Bore
Size
Port
Size
Standard
Stroke
(mm)
Max.Cylinder
Principle
Force
Piston
Port
Size
Body
Type
Valve
Type
Max.
Operating
Pressure
ราคา
DNC32 32 PT 1/8" 25 ~ 500 70 Kgf M10 x 1.25 FA (Front Flange)
FB (Rear Flange)
CA (Single Clevis)
CB (Double Clevis)
LB (Foot Bracket)
Y (Y Joint)
I (I Joint)
TC (Center Trunnion)

DNC
DNC-S
DNCJ
DNSC
DNTC
0 ~ 10 kgf/cm²
 
DNC40 40 PT 1/4" 25 ~ 800 110 Kgf M12 x 1.25  
DNC50 50 PT 1/4" 25 ~ 1000 170 Kgf M16 x 1.5  
DNC63 63 PT 3/8" 25 ~ 1000 280 Kgf M16 x 1.5  
DNC80 80 PT 3/8" 25 ~ 1000 450 Kgf M20 x 1.5  
DNC100 100 PT 1/2" 25 ~ 1000 700 Kgf M20 x 1.5  
DNC125 125 PT 1/2" 25 ~ 1000 1050 Kgf M27 x 2  
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการและราคาสินค้าโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รูปแบบและแพ็คเกจของสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของโรงงานผลิต รวมทั้งขออภัยในข้อผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์ กรุณาตรวจเช็คก่อนสั่งซื้อสินค้า"TADA" กระบอกลม MAL Series
( Slim Cylinder MAL Series )

Model Bore
Size
Port
Size
Standard
Stroke
(mm)
Max.Cylinder
Principle
Force
Piston
Port
Size
Body
Type
Valve
Type
Max.
Operating
Pressure
ราคา
MAL16 16 M5 25 ~ 300 14 Kgf M6 x 1 FA (Front Flange)
FB (Rear Flange)
CA (Single Clevis)
CB (Double Clevis)
LB (Foot Bracket)
Y (Y Joint)
I (I Joint)

MAL (ธรรมดา)

MAL-S (มีแม่เหล็กในตัว)
MALD (กระบอกแกนทะลุ)
MALJ (กระบอกปรับช่วงชักได้)
MALU (กระบอกท่อเสือไม่มีเหล็กรัง)0 ~ 10 kgf/cm²
 
MAL20 20 PT 1/8" 25 ~ 300 28 Kgf M8 x 1.25  
MAL25 25 PT 1/8" 25 ~ 500 44 Kgf M10 x 1.25  
MAL32 32 PT 1/8" 25 ~ 500 70 Kgf M10 x 1.25  
MAL40 40 PT 1/8" 25 ~ 500 110 Kgf M12 x 1.25  
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการและราคาสินค้าโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รูปแบบและแพ็คเกจของสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของโรงงานผลิต รวมทั้งขออภัยในข้อผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์ กรุณาตรวจเช็คก่อนสั่งซื้อสินค้า"TADA" กระบอกลม MA Series
( Slim Cylinder MA Series )

Model Bore
Size
Port
Size
Standard
Stroke
(mm)
Max.Cylinder
Principle
Force
Piston
Port
Size
Body
Type
Valve
Type
Max.
Operating
Pressure
ราคา
MA16 16 M5 25 ~ 300 14 Kgf M6 x 1 FA (Front Flange)
FB (Rear Flange)
CA (Single Clevis)
CB (Double Clevis)
LB (Foot Bracket)
Y (Y Joint)
I (I Joint)

MA (ธรรมดา)

MA-S (มีแม่เหล็กในตัว)
MAD (กระบอกแกนทะลุ)
MAJ (กระบอกปรับช่วงชักได้)
MAU (กระบอกท่อเสือไม่มีเหล็กรัง)0 ~ 10 kgf/cm²
 
MA20 20 PT 1/8" 25 ~ 300 28 Kgf M8 x 1.25  
MA25 25 PT 1/8" 25 ~ 500 44 Kgf M10 x 1.25  
MA32 32 PT 1/8" 25 ~ 500 70 Kgf M10 x 1.25  
MA40 40 PT 1/8" 25 ~ 500 110 Kgf M12 x 1.25  
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการและราคาสินค้าโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รูปแบบและแพ็คเกจของสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของโรงงานผลิต รวมทั้งขออภัยในข้อผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์ กรุณาตรวจเช็คก่อนสั่งซื้อสินค้า"TADA" กระบอกลม SDA Series
( Compact Cylinder SDA Series )

Model Bore
Size
Port
Size
Standard
Stroke
(mm)
Max.Cylinder
Principle
Force
Piston
Port
Size
Body
Type
Valve
Type
Max.
Operating
Pressure
ราคา
SDA 12 12 M5 5 ~ 50 10 Kgf M3x0.5, M5x0.8

FA (Front Flange)
FB (Rear Flange)
CA (Single Clevis)
CB (Double Clevis)
LB (Foot Bracket)
Y (Y Joint)
I (I Joint)SDA

SDA-S
SDAD
SDAJ
SDSA
SDTC

0 ~ 10 kgf/cm²
 
SDA 16 16 M5 5 ~ 50 14 Kgf M3x0.5, M5x0.8  
SDA 20 20 M5 5 ~ 50 28 Kgf M4x0.7, M6x1  
SDA 25 25 M5 5 ~ 50 44 Kgf M5x0.8, M8x1.25  
SDA 32 32 PT 1/8" 5 ~ 50 70 Kgf M6x1, M10x1.25  
SDA 40 40 PT 1/8" 5 ~ 50 110 Kgf M8x1.25, M14x1.5  
SDA 50 50 PT 1/4" 5 ~ 50 170 Kgf M10x1.5, M18x1.5  
SDA 63 63 PT 1/4" 5 ~ 100 280 Kgf M10x1.5, M18x1.5  
SDA 80 80 PT 3/8" 5 ~ 100 450 Kgf M14x1.5, M22x1.5  
SDA 100 100 PT 3/8" 5 ~ 100 700 Kgf M18x1.5, M26x1.5  
SDA 125 125 PT 1/2" 5 ~ 100 1040 Kgf M20x1.5, M30x1.5  
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการและราคาสินค้าโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รูปแบบและแพ็คเกจของสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของโรงงานผลิต รวมทั้งขออภัยในข้อผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์ กรุณาตรวจเช็คก่อนสั่งซื้อสินค้า"TADA" กระบอกลม CQ2B Series
( Compact Cylinder CQ2B Series )

Model Bore
Size
Port
Size
Standard
Stroke
(mm)
Max.Cylinder
Principle
Force
Piston
Port
Size
Body
Type
Valve
Type
Max.
Operating
Pressure
ราคา
CQ2B 12 12 M5 5 ~ 50 10 Kgf M3x0.5, M5x0.8

FA (Front Flange)
FB (Rear Flange)
CA (Single Clevis)
CB (Double Clevis)
LB (Foot Bracket)
Y (Y Joint)
I (I Joint)


CQ2B

CQ2B-S
CQ2BD
CQ2BJ
CQ2SB
CQ2TB


0 ~ 10 kgf/cm²
 
CQ2B 16 16 M5 5 ~ 50 14 Kgf M4x0.7, M6x1  
CQ2B 20 20 M5 5 ~ 50 28 Kgf M5x0.8, M8x1.25  
CQ2B 25 25 M5 5 ~ 50 44 Kgf M6x1, M10x1.25  
CQ2B 32 32 PT 1/8" 5 ~ 100 70 Kgf M8x1.25, M14x1.5  
CQ2B 40 40 PT 1/8" 5 ~ 100 110 Kgf M8x1.25, M14x1.5  
CQ2B 50 50 PT 1/4" 5 ~ 100 170 Kgf M10x1.5, M18x1.5  
CQ2B 63 63 PT 1/4" 5 ~ 100 280 Kgf M10x1.5, M18x1.5  
CQ2B 80 80 PT 3/8" 5 ~ 100 450 Kgf M16x1.5, M22x1.5  
CQ2B 100 100 PT 3/8" 5 ~ 100 700 Kgf M20x1.5, M26x1.5  
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการและราคาสินค้าโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รูปแบบและแพ็คเกจของสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของโรงงานผลิต รวมทั้งขออภัยในข้อผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์ กรุณาตรวจเช็คก่อนสั่งซื้อสินค้า"TADA" กระบอกลม CM2B Series
( Slim Cylinder CM2B Series )

Model Bore
Size
Port
Size
Standard
Stroke
(mm)
Max.Cylinder
Principle
Force
Piston
Port
Size
Body
Type
Valve
Type
Max.
Operating
Pressure
ราคา
CM2B 16 16 M5 5 ~ 300 14 Kgf M6x1 FA (Front Flange)
FB (Rear Flange)
CA (Single Clevis)
CB (Double Clevis)
LB (Foot Bracket)
Y (Y Joint)
I (I Joint)

CDM2B
CM2BD
CM2BJ
CM2SB
CM2TB0 ~ 10 kgf/cm²
 
CM2B 20 20 PT 1/8" 5 ~ 300 28 Kgf M8x1.25  
CM2B 25 25 PT 1/8" 5 ~ 500 44 Kgf M10x1.25  
CM2B 32 32 PT 1/8" 5 ~ 500 70 Kgf M10x1.25  
CM2B 40 40 PT 1/4" 5 ~ 500 110 Kgf M12x1.25  
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการและราคาสินค้าโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รูปแบบและแพ็คเกจของสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของโรงงานผลิต รวมทั้งขออภัยในข้อผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์ กรุณาตรวจเช็คก่อนสั่งซื้อสินค้า"TADA" กระบอกลม CD85 Series
( Slim Cylinder CD85 Series )

Model Bore
Size
Port
Size
Standard
Stroke
(mm)
Max.Cylinder
Principle
Force
Piston
Port
Size
Body
Type
Valve
Type
Max.
Operating
Pressure
ราคา
CD85 08 8 M5 5 ~ 100 2.5 Kgf M4x0.7 FA (Front Flange)
FB (Rear Flange)
CA (Single Clevis)
CB (Double Clevis)
LB (Foot Bracket)
Y (Y Joint)
I (I Joint)

CD85
C85D
C85J
CS85
CT850 ~ 10 kgf/cm²
 
CD85 10 10 M5 5 ~ 100 4 Kgf M4x0.7  
CD85 12 12 M5 5 ~ 100 7 Kgf M6x1  
CD85 16 16 M5 25 ~ 300 14 Kgf M6x1  
CD85 20 20 PT 1/8" 25 ~ 300 28 Kgf M8x1.25  
CD85 25 25 PT 1/8" 25 ~ 500 44 Kgf M10x1.25  
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการและราคาสินค้าโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รูปแบบและแพ็คเกจของสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของโรงงานผลิต รวมทั้งขออภัยในข้อผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์ กรุณาตรวจเช็คก่อนสั่งซื้อสินค้า"TADA" กระบอกลม CJ2B Series
( Slim Cylinder CJ2B Series )

Model Bore
Size
Port
Size
Standard
Stroke
(mm)
Max.Cylinder
Principle
Force
Piston
Port
Size
Body
Type
Valve
Type
Max.
Operating
Pressure
ราคา
CJ2B 6 6 M5 5 ~ 50 1.4 Kgf M3x0.5   CDJ2B
CJ2BD
CJ2BJ
CJ2SB
CJ2TB


0 ~ 10 kgf/cm²
 
CJ2B 10 10 M5 5 ~ 100 4 Kgf M4x0.7  
CJ2B 16 16 M5 5 ~ 300 10 Kgf M5x0.8  
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการและราคาสินค้าโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รูปแบบและแพ็คเกจของสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของโรงงานผลิต รวมทั้งขออภัยในข้อผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์ กรุณาตรวจเช็คก่อนสั่งซื้อสินค้า"TADA" กระบอกลม CJPB Series
( Slim Cylinder CJPB Series )

Model Bore
Size
Port
Size
Standard
Stroke
(mm)
Max.Cylinder
Principle
Force
Piston
Port
Size
Body
Type
Valve
Type
Max.
Operating
Pressure
ราคา
CJPB 6 6 M5 5, 10, 15, 20 1.4 Kgf M3x0.5   CJPB
CJPD

0 ~ 5 kgf/cm²
 
CJPB 10 10 M5 5 ~ 300 4 Kgf M4x0.7  
CJPB 15 15 M5 5 ~ 500 10 Kgf M5x0.8  
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการและราคาสินค้าโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รูปแบบและแพ็คเกจของสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของโรงงานผลิต รวมทั้งขออภัยในข้อผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์ กรุณาตรวจเช็คก่อนสั่งซื้อสินค้า


Blue joomla theme by Template Joomla